Bounce-rate-Google-Analytics-1
Vad är Bounce rate i Google Analytics? Bounce rate i Google Analytics refererar till andelen av […]
A/B TEST
Vad är ett A/B test och varför är det viktigt? Ett A/B-test inom digital marknadsföring är […]
cost per click
Vad är eCPC och eCPM? eCPC och eCPM är två vanliga begrepp inom digital marknadsföring och […]
tracking script
Hur spåras provision via affiliate marketing? Att installera tracking scripts i olika e-handelsplattformar för affiliate marknadsföring […]
Nyckeltal-affiliate-marketing
Vilka nyckeltal är vanliga vid affiliate marknadsföring? Det finns en rad nyckeltal som är vanliga vid […]