Detta bör du ha koll på gällande GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som trädde i kraft i EU i maj 2018.

Här är några saker du bör ha koll på gällande GDPR

  1. Samtycke: GDPR kräver att användare ger sitt samtycke till insamling och användning av personuppgifter. Det är viktigt att samtycke ges fritt, specifikt, informerat och uttryckligt.
  2. Rätt till tillgång och rättelse: Enligt GDPR har användare rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och rätt att få dem rättade eller raderade om de är felaktiga.
  3. Dataskyddsansvarig: Organisationer som hanterar personuppgifter måste utse en dataskyddsansvarig (DPO) för att säkerställa att de följer GDPR.
  4. Informationshantering: GDPR ställer krav på hur personuppgifter ska hanteras och skyddas, inklusive säkerhetsåtgärder för att skydda data från oavsiktlig eller obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.
  5. Rapportering av dataintrång: GDPR kräver att organisationer rapporterar allvarliga dataintrång till berörda användare och dataskyddsmyndigheterna inom 72 timmar efter att intrånget upptäckts.
  6. Överföring av data: GDPR begränsar överföringen av personuppgifter utanför EU, om inte mottagarlandet har en adekvat nivå av dataskydd.
  7. Sanktioner: GDPR kan resultera i höga böter för organisationer som bryter mot reglerna, upp till 4% av den globala årliga omsättningen eller 20 miljoner euro, beroende på vad som är högst.

Det är viktigt att organisationer tar GDPR på allvar och följer de riktlinjer som anges för att skydda användarnas personuppgifter och undvika böter och andra konsekvenser.

Innehållstips för publicister