Vad är Bounce rate i Google Analytics?

Bounce rate i Google Analytics refererar till andelen av besökare som lämnar en webbplats efter att ha besökt en enda sida på webbplatsen. En "bounce" är en enskild sidvisning av en webbplats, där besökaren inte navigerar vidare till en annan sida på webbplatsen innan de lämnar webbplatsen. Bounce rate är därmed en procentandel av besökarna som besöker en sida på webbplatsen och sedan lämnar den utan att besöka någon annan sida på samma webbplats.

En hög bounce rate kan indikera att besökare inte hittar vad de söker eller att den besökta sidan inte är tillräckligt engagerande eller relevanta för besökaren. Å andra sidan kan en låg bounce rate indikera att besökare hittar det de söker på webbplatsen och är intresserade av att utforska mer av innehållet.

Det är viktigt att notera att hög bounce rate inte alltid indikerar ett problem med webbplatsen, eftersom det kan finnas sidor som är avsedda att ha en hög bounce rate, till exempel innehåll som bara behöver en sida för att uppfylla besökarens behov, till exempel kontaktinformation eller produktbeskrivningar.

Innehållstips till e-handlare