Vad är eCPC och eCPM?

eCPC och eCPM är två vanliga begrepp inom digital marknadsföring och online-annonsering:

  • eCPC står för "effektiv kostnad per klick" (eng. effective cost per click) och är den genomsnittliga kostnaden per klick för en annons. Detta beräknas genom att dividera den totala kostnaden för en annonskampanj med antalet klick som annonsen genererat. Till exempel, om en annonskampanj kostade 1000 kr och genererade 100 klick, är eCPC 10 kr.
  • eCPM står för "effektiv kostnad per tusen visningar" (eng. effective cost per mille. Mille betyder tusen på  franska) och mäter den genomsnittliga kostnaden för att visa en annons tusen gånger. Detta är en vanlig prestationstyp för annonsnätverk och mäts som kostnaden per tusen visningar (CPM) multiplicerat med konverteringsfrekvensen. Till exempel, om en annonskampanj kostade 500 kr och visades 10 000 gånger, är CPM 50 kr, och om konverteringsfrekvensen är 1%, är eCPM 0,50 kr.

Både eCPC och eCPM används för att utvärdera prestanda och effektivitet av en annonskampanj. eCPC fokuserar på klickprestanda, medan eCPM mäter hur mycket det kostar att visa en annons för en specifik publik.

Innehållstips för e-handlare