Vad är ett A/B test och varför är det viktigt?

Ett A/B-test inom digital marknadsföring är en experimentell metod som används för att jämföra två eller flera versioner av en marknadsföringskampanj eller webbplats för att bestämma vilken som ger bäst resultat.

För att utföra ett A/B-test delas målgruppen upp i två slumpmässigt utvalda grupper: Grupp A och Grupp B. Grupp A utsätts för version A av marknadsföringskampanjen eller webbplatsen, medan Grupp B utsätts för version B.

Beroende på vad som testas kan versionerna variera. Till exempel kan version A och B innehålla olika rubriker, bilder, texter, färger, priser eller CTA (Call-to-Action)-knappar.

När testet pågår samlas data in för att jämföra prestandan mellan de två grupperna. Det kan handla om antalet besök, klick, konverteringar eller annan relevant statistik. Efter att tillräckligt med data har samlats in analyseras resultaten för att se vilken version som ger bäst resultat.

A/B-test kan användas för att optimera många aspekter av en digital marknadsföringskampanj, till exempel för att öka konverteringsgraden på en landningssida, förbättra öppningsfrekvensen på e-postmeddelanden eller för att få fler klick på annonser. Genom att testa olika versioner av kampanjer kan marknadsförare hitta den bästa lösningen för att nå sina mål.

Innehålltips till e-handlare