Vilken provision ska man erbjuda influencers?

Det finns ingen fastställd provision som man måste erbjuda influencers, eftersom ersättningen kan variera beroende på flera faktorer. Det kan inkludera följande:

  1. Antal följare: Influencers med större följarskaror tenderar att få högre ersättning.
  2. Engagemang: Influencers med högre engagemang, såsom gilla-markeringar och kommentarer på deras inlägg, kan också få högre ersättning.
  3. Typ av innehåll: Innehållet som influencern producerar kan också påverka deras ersättning. Till exempel kan vissa innehållsformer, som videoinnehåll, kräva mer tid och ansträngning att producera, vilket kan berättiga en högre ersättning.
  4. Varumärke: Vissa varumärken kan betala mer än andra, beroende på budget och strategi.

Generellt sett kan en vanlig provision som erbjuds till influencers vara mellan 5-20% av försäljningen som genereras från deras inlägg eller kampanjer. Men det är viktigt att komma ihåg att ersättningen för influencers inte bara handlar om provisionen. Det är också viktigt att överväga andra faktorer, såsom produktprover eller tillgång till exklusiva evenemang, som kan öka det totala värdet av ett samarbete.

Innehållstips till e-handlare