Vad betyder mentions i sociala medier?

Mentions är en term inom digital marknadsföring som refererar till när ett varumärke eller en person nämns på sociala medier, bloggar, forum eller andra digitala plattformar. Det kan vara positiva eller negativa omnämnanden av varumärket eller personen.

Mentions är en viktig del av digital marknadsföring eftersom det kan ge värdefull feedback och insikt om varumärkets eller personens rykte på nätet. Det kan även användas för att identifiera influencers eller ambassadörer som talar positivt om varumärket eller personen och som kan hjälpa till att sprida budskapet vidare till en större publik.

För att övervaka mentions kan företag använda sig av sociala medie-övervakningsverktyg som hjälper till att spåra och analysera omnämningar av varumärket eller personen på olika plattformar. På så sätt kan man hantera och svara på negativa kommentarer och samtidigt fira och stärka det positiva ryktet genom att interagera med följare och ambassadörer.

Innehållstips för e-handlare