Vad behöver influencers tänka på avseende svenska marknadsföringslagen?

Som influencer är det viktigt att tänka på att svenska marknadsföringslagen gäller även för marknadsföring som sker genom sociala medier och andra digitala kanaler. Nedan följer några av de viktigaste punkterna att tänka på:

  1. Tydlighet: Influencern måste tydligt ange när ett inlägg eller en annons är sponsrad. Detta kan göras genom att använda hashtags som #sponsrat, #ad eller liknande.
  2. Ärlighet: Influencern måste vara ärlig och transparent om produkter och tjänster som de marknadsför. Det är viktigt att inte ge en falsk bild av produkten eller tjänsten.
  3. Integritet: Influencern måste respektera personlig integritet och dataskyddslagstiftning när de samlar in och hanterar personuppgifter.
  4. Rimlighet: Marknadsföringen måste vara rimlig och inte vilseledande. Det är viktigt att inte överdriva fördelarna med produkten eller tjänsten.
  5. Prioritera målgruppens intressen: Influencern måste prioritera målgruppens intressen och behov över sina egna när de marknadsför produkter eller tjänster.

Sammanfattningsvis är det viktigt att influencern är öppen och ärlig om när de får betalt för att marknadsföra produkter eller tjänster, att de respekterar personlig integritet och dataskyddslagstiftning, att marknadsföringen inte är vilseledande eller överdriven, och att de prioriterar målgruppens intressen och behov.

Innehållstips för influencers