Vad är content marketing?

Content marketing är en strategi inom marknadsföring som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt innehåll till en målgrupp med syfte att attrahera, engagera och behålla potentiella kunder. Innehållet kan variera från blogginlägg, videor, podcast, sociala medier, guider, e-böcker, infografik, webbinarier och andra former av information och underhållning.

Genom content marketing kan företag etablera sig som experter inom sitt område, öka medvetenheten om sin produkt eller tjänst, skapa en relation med sin målgrupp och i förlängningen öka försäljningen. Det är en strategi som bygger på att ge istället för att ta, och syftet är att skapa ett förtroende och en relation med potentiella kunder som i sin tur kan leda till lojala kunder och ökad lönsamhet för företaget.

Innehållstips för e-handlare