Branding
Vad är “brand-to-brand recommendation” ? ”Brand-to-brand” recommendation är en typ av rekommendationssystem där ett varumärke rekommenderar […]
Brand Ambassador
Vad är en brand ambassador? Brand ambassadors (eller varumärkesambassadörer) är personer som representerar ett varumärke och […]