Olika sätt att driva e-handel

Det finns flera olika sätt att organisera en e-handel. 

Här är några exempel på vanliga alternativ:

  1. Egen webbutik: Att skapa en egen webbutik är ett vanligt sätt att organisera en e-handel. Detta innebär att man själv utvecklar och driver en webbsida som säljer produkter eller tjänster direkt till konsumenter.
  2. Marknadsplats: En annan möjlighet är att sälja på en tredjepartsplattform, såsom Amazon, eBay eller Etsy. På en marknadsplats kan företag sälja sina produkter genom en etablerad webbplattform, vilket kan ge fördelar som en större publik och lättare åtkomst till kunder.
  3. Sociala medier: Sociala medier kan också användas som en plattform för att organisera en e-handel. Detta kan göras genom att sälja direkt på sociala medier, såsom Facebook Marketplace, eller genom att länka till en extern webbsida där produkterna säljs.
  4. Dropshipping: En annan organisatorisk modell är dropshipping, där företaget fungerar som mellanhand mellan tillverkare eller grossister och kunder. I detta scenario säljer företaget varor som de inte lagerhåller, utan istället skickas direkt från tillverkaren eller grossisten till kunden.
  5. Abonnemangsmodell: En e-handel kan också organiseras som en abonnemangsmodell, där kunder betalar en avgift för att få tillgång till produkter eller tjänster under en viss tid. Detta kan exempelvis gälla för prenumerationer på digitala medier, matkassar, skönhetsprodukter och liknande.

B2B: Slutligen kan e-handel också organiseras för försäljning till andra företag, vilket kallas Business-to-Business (B2B). Här säljs varor eller tjänster direkt till företag, snarare än till konsumenter.

Innehållstips till e-handlare