Hur kan gamification användas i digital marknadsföring?

Gamification är en process för att använda mekanismer från spel för att öka engagemang och motivation hos användare. 

Det kan användas för att öka intresset för ett varumärke och för att få kunder att interagera med det. Det kan också användas för att öka försäljningen och att få kunder att stanna lojala gentemot ett varumärke. 

Det finns många sätt att använda gamification inom digital marknadsföring och varumärkesbyggande, som att skapa leaderboards, poängsystem, badges och achievements, quizzes, utmaningar, digitala prenumerationer, digitala kuponger, belöningsprogram, virtuella leaderboards, sociala medier-utmaningar, digitala kartor, ge priser för att dela, ge priser för att gå med, användning av virtuella gåvor, användning av virtuella miljöer, användning av mobilappar, användning av digitala konton och användning av digitala belöningar.

Några exempel på hur gamification kan skapas

1. Leaderboards: Skapa ett leaderboard för att få människor att tävla om att få den bästa rankingen för ett visst mål, som att samla in flest kunder eller följare. Detta skapar en sätt för människor att få erkännande för sina prestationer och kan användas som ett effektivt verktyg för att bygga upp ett varumärke.

2. Poängsystem: Ge poäng till kunder som interagerar med ditt varumärke eller dina produkter. Till exempel kan du ge bonuspoäng för att köpa specifika produkter, delta i tävlingar eller uppmuntra kunder till att referera till andra. Poängsystem kan användas för att öka försäljningen och öka kundernas lojalitet för ett varumärke.

3. Badges and Achievements: Utmana kunder till att uppnå olika prestationer och belöna dem med ett badge eller achievement. Detta kan användas för att uppmuntra kunder att interagera med varumärket och för att skapa långsiktig lojalitet. Kolla på möjligheterna att med hjälp av en blockkedja (t ex BSV Blockchain) skapa NFT:s som  du kan  använda som “badges”.

4. Engagera kunder med Quizzes: Skapa kortsiktiga quizzes för att uppmuntra kunder att interagera med ett varumärke och lära sig mer om det. Dessa kan vara en rolig och effektiv metod för att öka både engagemang och kunskap om ett varumärke.

5. Utmaningar: Utmana kunder att fullfölja specifika uppgifter och belöna dem med poäng eller priser. Detta kan användas för att uppmuntra kunder att interagera med varumärket och för att öka sin lojalitet gentemot det.

6. Incentivisera följare: Belöna följare som delar eller gillar inlägg som du publicerar med specifika priser. Detta är ett sätt att få folk att interagera med ditt varumärke och kan användas för att bygga upp ett varumärke.

7. Incentivisera kunder: Belöna kunder som köper eller använder produkter relaterade till ditt varumärke, som att köpa specifika produkter eller att delta i specifika kampanjer. Detta är ett effektivt sätt att öka försäljningen och att öka kundernas lojalitet.

8. Användning av digitala prenumerationer: Skapa digitala prenumerationer som kunder kan anmäla sig till för att få tillgång till speciella erbjudanden och rabatter. Detta är ett sätt att skapa lojalitet hos kunder och att skapa ett förhållande med dem.

9. Digitala kuponger: Skapa digitala kuponger som kunder kan använda för att få rabatterade priser eller andra fördelar. Detta är ett sätt att få kunder att köpa dina produkter och att öka din försäljning. Kolla på möjligheterna att med hjälp av en blockkedja (t ex BSV Blockchain) skapa Tokens som  du kan  använda som “digiiitala kuponger”.

10. Belöningsprogram: Skapa belöningsprogram som kunder kan anmäla sig till för att få speciella erbjudanden. Detta är ett sätt att skapa lojalitet hos kunder och att skapa ett förhållande med dem.

11. Virtuellt leaderboard: Skapa ett virtuellt leaderboard som kunder kan tävla om att få den bästa rankingen. Detta är ett sätt att få kunder att engagera sig med varumärket och att skapa ett förhållande med dem.

12. Sociala medier-utmaningar: Utmana kunder till att delta i olika sociala mediekampanjer, som att skapa en hashtag, att ta ett foto eller att dela ett inlägg. Detta är ett sätt att öka engagemanget och att uppmuntra kunder att interagera med varumärket.

13. Användning av digitala kartor: Skapa interaktiva digitala kartor som kunder kan använda för att hitta din butik eller ett specifikt hotell. Detta är ett sätt att få kunder att engagera sig med varumärket och att öka sin lojalitet gentemot det.

14. Ge priser för att dela: Ge priser för att dela ditt varumärke eller specifika produkter på sociala medier. Detta är ett sätt att få folk att interagera med ditt varumärke och att öka dess popularitet.

15. Ge priser för att gå med: Ge priser för att gå med i ett nyhetsbrev eller att gilla ett inlägg på sociala medier. Detta är ett sätt att få kunder att engagera sig med varumärket och att öka sin lojalitet gentemot det.

16. Användning av virtuella gåvor: Skapa virtuella gåvor som kunder kan skicka till vänner eller familj som ett sätt att uppmuntra kunder att interagera med ett varumärke.

17. Användning av virtuella miljöer: Skapa virtuella miljöer som kunder kan utforska och interagera med för att lära sig mer om ett varumärke. Detta är ett sätt att få kunder att engagera sig med varumärket och att öka sin lojalitet gentemot det.

18. Användning av mobilappar: Skapa mobilappar som kunder kan använda för att interagera med ett varumärke, som att spela ett spel eller att ta en undersökning. Detta är ett sätt att få kunder att engagera sig med varumärket och att öka sin lojalitet gentemot det.

19. Användning av digitala konton: Skapa digitala konton som kunder kan använda för att spara kontaktinformation och att få tillgång till speciella erbjudanden.

20. Användning av digitala belöningar: Skapa digitala belöningar som kunder kan tjäna genom att interagera med ett varumärke, som att ta en undersökning eller att delta i en tävling. Detta är ett sätt att skapa lojalitet hos kunder och att skapa ett förhållande med dem.

Bygg varumärke och öka försäljningen med gamification

Gamification är en process för att använda mekanismer från spel för att öka engagemang och motivation hos användare. Det kan användas för att öka intresset för ett varumärke och för att få kunder att interagera med det.

Det kan också användas för att öka försäljningen och att få kunder att stanna lojala gentemot ett varumärke.

Det finns många sätt att använda gamification inom digital marknadsföring och varumärkesbyggande, som att skapa leaderboards, poängsystem, badges och achievements, quizzes, utmaningar, digitala prenumerationer, digitala kuponger, belöningsprogram, virtuella leaderboards, sociala medier-utmaningar, digitala kartor, ge priser för att dela, ge priser för att gå med, användning av virtuella gåvor, användning av virtuella miljöer, användning av mobilappar, användning av digitala konton och användning av digitala belöningar.

Innehållstips till e-handlare