Hur fungerar moms för en svensk e-handel vid försäljning till EU-land?

Inom EU är momsreglerna för e-handel beroende på om försäljningen sker till privatpersoner (B2C) eller företag (B2B) och var kunden är bosatt. 

Nedan är en översikt över momsreglerna för e-handel inom EU

  1. Försäljning till privatpersoner (B2C)
  • Om säljaren är registrerad för moms i det land där kunden är bosatt, måste säljaren ta ut moms i det landet där kunden bor och redovisa moms där.
  • Om säljaren inte är registrerad för moms i det land där kunden är bosatt, måste säljaren ta ut moms i det land där säljaren är registrerad efter att den totala konsument omsättningen till andra EU-länder överstiger omsättnings tröskeln 99 680kr. 
  • Så länge den totala konsumentomsättningen till andra EU-länder understiger 99 680kr redovisas momsen hos säljaren på samma sätt som inom säljarens eget land.

För att underlätta momsregleringen för e-handelsföretag med kunder i flera EU-länder infördes en ny momsregel den 1 juli 2021, kallad One Stop Shop (OSS). Detta innebär att e-handelsföretag kan registrera sig för OSS i ett EU-land och därmed redovisa och betala moms för alla försäljningar till konsumenter i andra EU-länder i en enda momsdeklaration. Ansökan för svenska e-handlare sker hos Skatteverket HÄR. 

Ring till svenska Skatteverkets upplysningstjänst på +46 771 567 567 så att du hittar rätt väg för din e-handel.

  1. Försäljning till företag (B2B)
  • Om både säljaren och köparen är registrerade för moms i sina respektive länder, är momsen normalt sett noll och momsregleringen sker genom en så kallad omvänd skattskyldighet. Det innebär att den momsskyldiga köparen redovisar ingående och utgående moms till samma belopp så att det netto blir noll.

Det är viktigt att notera att momsreglerna kan variera beroende på vilket EU-land det gäller och det är därför viktigt att kolla upp exakta momsregler för varje land och situation.

Ring till svenska Skatteverkets upplysningstjänst på +46 771 567 567 så att du hittar rätt väg för din e-handel.

Innehållstips till e-handlare