LAW_LAGEN

Behöver jag som svensk influencer ange att ett budskap är reklam?

Ja, enligt den svenska marknadsföringslagen är det viktigt att du som företag anges att budskapet du sprider är reklam. Detta gäller för alla former av marknadsföring, inklusive affiliate-marknadsföring. Reklam måste vara uppenbart som sådan, det ska inte vara vilseledande eller lura konsumenterna.

Det är också viktigt att säkerställa att all information som presenteras i en affiliate-reklam är korrekt och relevant. Alla påståenden som görs ska vara styrkta och inte vara vilseledande. Företag som bryter mot marknadsföringslagen kan bli åtalade och få betala böter.

Så, för att säkerställa att du är i enlighet med marknadsföringslagen, bör du tydligt ange att ditt budskap är reklam och säkerställa att all information som presenteras är korrekt och inte vilseledande.

Innehållstips till influencers